Eturauhassyövän hoito Suomessa

Suomessa julkinen syöpähoito tapahtuu käypä hoito suositusten mukaan. Muu hoito on näennäis- eli uskomuslääketiedettä. Koululääketieteen tutkimus perustuu suurelta osin farmateollisuuden omiin ja sen rahoittamiin tutkimuksiin yliopistoissa. Big pharma - 1Farmateollisuudella on suuri vaikutus elinkeinoelämään ja politiikkaan, onhan se volyymiltään suurempi öljyteollisuus. Farmasiateollisuuden rahoittajina toimimme me, veronmaksajat, jotka kustannamme  sairaanhoidossa käytettävät lääkkeet ja laitteet. Farmateollisuus on saanut paljon hyvää aikaan, sen todistaa keski-iän nousu siitä huolimatta että elintapamme tekevät meistä aina enemmän ja enemmän alttiita elintapasairauksille ja syövälle. Farmasiateollisuus on kuitenkin businesta. Kehitetään ensisijaisesti lääkkeitä jotka voi patentoida. Vaihtoehtoisten menetelmien tutkimus, kuten ravintoaineiden vaikutus terveyteeen ja sairauksien hoitoon, on siihen verrattuna vaatimatonta mutta onneksi kasvussa. Siihen antoi mm. kimmokkeen Richard Béliveaun tutkimukset ja yli 10 vuotta sitten ilmestynyt kirja Ruokavalio ja Syöpä. Toivottavasti Suomessakin ryhdytään käyttämään vaihtoehtoisia hoitoja tukemaan koululääketiedettä kuten monessa muussa maassa, esimerkiksi Saksassa. Nyt seurauksena on Suomessa se, että potilaat kuitenkin käyttävät vaihtoehtoisia menetelmiä eivätkä uskalla puhua niistä lääkäreiltä kuka mistäkin syystä. (Onni 15.6.2015, 5.8.2015)

Käypä hoito

Hippokrateenv vala - 1Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.  Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella. Käypä hoito -työryhmät (noin 1400 vapaaehtoista terveydenhuollon huippuammattilaista eri erikoisaloilta ja eri puolilta maata) laativat suosituksia yhdessä menetelmäasiantuntijoina toimivien  Käypä hoito -toimittajien kanssa. Suositus laaditaan tutkimusnäytön perusteella, ja tärkeimmät hoitosuosituksen kohdat perustellaan näytönastekatsauksien avulla. Eturauhassyöpää koskevat asiat löydät sivulta: kaypahoito1 Kuva Terry A. Maiers’in sivulta Hippocratic Oath

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistys ry:n asettaman työryhmän ohjeet löydät tästä: urologiayhdistys

Otteita sivuilta:

Androgeenivaikutuksen esto syöpäsoluissa. Eturauhassyövän hormonaalisen hoidon perusperiaate on androgeenivaikutuksen esto syöpäsoluissa. Androgeeneistä riippuvaisessa kasvainkudoksessa käynnistyy ohjelmoitu solukuolema (apoptoosi), kun solun sisäinen dihydrotestosteronipitoisuus laskee vähintään 80 %. Tähän päästään joko estämällä kivesten testosteronin tuotanto tai vaihtoehtoisesti salpaamalla syöpäkudoksen solutumassa sijaitsevat androgeenireseptorit. Hormonihoito tehoaa eturauhassyövässä varsin hyvin, sillä vain kuudella prosentilla potilaista ei saada vastetta (PSA-pitoisuuden lasku vähemmän kuin 50 %). Androgeenideprivaatio voidaan toteuttaa poistamalla kiveskudos kirurgisesti, käyttämällä gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) agonisteja (LHRH-analogit), GnRH-antagonisteja, estrogeeniagonisteja tai androgeeniantagonisteja. Kaikki hormonihoidon muodot aiheuttavat haittavaikutuksia, jotka vaikuttavat elämänlaatuun monin tavoin.

Eturauhassyövän hormonaalisen hoidon vaihtoehdot:

kastraatioKastraatio (Orkiektomia, LHRH-analogihoito) Kirurgisessa kastraatiossa androgeenien eritys estetään poistamalla kivekset (orkiektomia) tai poistamalla hormoneja ja siittiöitä tuottava osa kiveksistä (subkapsulaarinen orkiektomia). Kemiallisessa kastraatiossa käytetään LHRH-analogeja. LHRH-analogit eli GnRH-agonistit lopettavat aivolisäkkeen GnRH-reseptorien toiminnan, mikä edelleen johtaa lutenisoivan hormonin (LH) erityksen ja kivesten mieshormonituotannon loppumiseen.”

GnRH-antagonistihoito saa aikaiseksi hyvin voimakkaan ja nopean seerumin testosteronipitoisuuden laskun, joka on hyvin samanlainen kuin kirurgisella kastraatiolla. Verrattuna GnRH-agonisteihin tämä tarjoaa potentiaalisen edun, koska alkuvaiheen testosteroniryöpsähdykseltä vältytään ja mieshormonipitoisuuden nopea ja voimakas lasku voi myös sinänsä vaikuttaa hoitotuloksiin. GnRH-antagonisteja ei ole vielä saatavilla maassamme.”

Estrogeenihoito laskee tehokkaasti seerumin testosteronia ja inhiboi eturauhassyöpäsolujen kasvua. Polyestradiolifosfaatti (PEP) on Suomessa eniten käytetty estrogeeni eturauhassyövän hoidossa. Stilbestroli on kuitenkin maailmalla eniten käytetty estrogeeni. Estrogeenihoidon käyttö on nykyisin hyvin vähäistä johtuen sen haittavaikutuksista, joita ovat mm. kardiovaskulaariset komplikaatiot, gynekomastia, kuumat aallot ja depressio.”

testostroniAntiandrogeenit estävät androgeenien sitoutumista solutuman steroidihormonireseptoreihin. Steroidaalisilla antiandrogeeneillä (esimerkiksi syproteroniasetaatti) on myös LH:n ja edelleen testosteronin eritystä vähentävä vaikutus. Niin sanottuja puhtaita eli ei-steroidaalisia antiandrogeenejä ovat flutamidi ja bikalutamidi. Niin steroidaalisia kuin ei-steroidaalisia antiandrogeeneja, voidaan käyttää monoterapiana, liitännäishoitona radikaalin prostatektomian tai sädehoidon yhteydessä tai kastraation kanssa.”

”Lääkitys ei-steroidaalisilla antiandrogeeneilla on ainoa tapa välttää kastraatio ja siihen liittyvät haittavaikutukset eturauhassyövän endokriinisessä hoidossa. Suomessa on käytössä bikalutamidi  (Casodex, Cosudex, Calutide, Kalumid) ja flutamidi, jotka estävät kilpailevasti androgeenien sitoutumista androgeenireseptoriin. Ne läpäisevät aivo-selkäydinesteen ja salpaavat myös hypotalamuksen androgeenireseptoreja, jolloin GnRH:n, LH:n ja testosteronin eritys lisääntyy. Erityisesti flutamidin on raportoitu aiheuttavan pahoinvointia, ripulia ja myös maksatoksisuutta, kun taas bikalutamidilla nämä haittavaikutukset ovat harvinaisia. Bikalutamidia pidetäänkin tällä hetkellä ryhmän lääkkeistä parhaiten siedettynä ja se onkin tällä hetkellä eniten käytetty antiandrogeeni. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat rintojen kasvu , rintojen arkuus, kuumat aallot, ummetus, niskakipu, selkäkipu ja heikkous. Vaikea maksan toimintahäiriö ja maksan vajaatoimintaa voi esiintyä.

Antiandrogeenihoito (bikalutamidi) on viimeaikaisissa tutkimuksissa osoitettu yhtä tehokkaaksi kuin kastraatio eturauhassyövässä, joka ei ole lähettänyt etäispesäkkeitä (T1-T3NXM0). ”Maksimaalinen androgeeniblokadi (MAB) Antiandrogeeneja käytetään kastraation kanssa yhdessä niin sanotussa maksimaalisessa androgeeniblokadihoidossa (MAB-hoito), jossa yhdistetään kastraatio (LHRH-analogi tai orkiektomia) ja antiandrogeenihoito. Tarkoituksena on eliminoida myös lisämunuaisten androgeenien vaikutus eturauhaseen. Vaikka GnRH-agonistit ja orkiektomia lopettavat kivesten testosteronituotannon, mieshormoneita erittyy myös lisämunuaisista. ”

Jaksottainen androgeenideprivaatio: Hormonaalisen hoidon suurin ongelma on sen tehon hiipuminen ennemmin tai myöhemmin. On esitetty, että mikäli hormonihoitoa käytettäisiin vain jaksoittain, androgeeneista riippumattomien syöpäsolujen kehittyminen estyisi. GnRH-agonistien käytön ansiosta intermittoivan androgeenideprivaation toteuttaminen on tullut myös helpoksi. PSA:n määritysten avulla voidaan helposti ja luotettavasti seurata hoitovasteen hiipumista hoitotauon aikana ja näin voidaan aloittaa kontrolloidusti uusi androgeenideprivaatiohoitojakso. Hoitotaukojen aikana libido ja erektiokyky saattaisivat toipua.”

Hormoniresistentin eturauhassyövän hoito: Hormoni-insensitiivisessä vaiheessa potilaiden keskimääräinen elossaoloennuste on enää 1-2 vuotta. Tällöin hoidon ensisijainen tavoite on oireiden lievittäminen ja elämänlaadun parantaminen. Potilaan vointia voidaan kohentaa lievittämällä kipuja, parantamalla yleistilaa ja liikuntakykyä sekä varmistamalla hoivan jatkuvuus ja henkinen tuki. Hoidossa voidaan käyttää estramustiinia, solunsalpaajalääkityksiä ja erilaisia kipuhoitoja. Suurin osa potilaista hyötyy palliatiivisesta säde- ja nykyisin myös lääkehoidosta. Uusia, tehokkaita solunsalpaajia (doketakseli ja vinorelbiini) on tullut myös eturauhassyövän hoitoon. ”

Luustometastaasien hoito on levinnyttä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla yksi keskeisistä asioista. Uusilla aminobisfosfonaateilla (tsoledronaatti ja ibandronaatti) on saatu ehkäistyä murtumia ja hidastettua taudin etenemistä. Nopeimman kivunlievityksen luustoetäpesäkkeisiin tuo sädehoito. Se voidaan antaa kertakipusädehoitona (6-8 Gy), fraktioituna sädehoitona (30-40 Gy) kantaviin luihin tai puolikehosädehoitona (6 Gy yläkehoon ja 8 Gy alakehoon). Puolikehosädehoitoja käytetään nykyään harvemmin, koska ne lisäävät luuydinlamaa jo ennestäänkin mahdollisesti luuydindepressiivisillä potilailla.

Prostate Cancer Research Center Tampere

Eturauhassyöpätutkimusta on tehty systemaattisesti Tampereen yliopistossa ja yliopistollisessa sairaalassa jo yli kaksikymmentä vuotta. Tuona aikana on julkaistu satoja vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja valmistunut kolmisenkymmentä väitöskirjaa. Lisätietoja: Professori Tapio Visakorpi, 040 717 4402, tapio.visakorpi(at)uta.fi http://www.uta.fi/pcrc/

Seulonta

Seulonnasta aiheutuu paljon elämänlaatuhaittoja, ja siksi seulontaohjelman käynnistämistä ei ole toistaiseksi pidetty perusteltuna, Suomen Syöpärekisterin johtaja Nea Malila sanoo tiedotteessa. Katso koko artikkeli.

Duodecim Terveyskirjasto:

“Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Suomessa se todettiin keskimäärin 4 700 mieheltä vuosina 2004–2008.”

“Vaikka eturauhassyöpä yleisyytensä ja sopivan seulontamenetelmän vuoksi voisi olla seulontatutkimusten kohde, nykytiedon valossa oireettomia miehiä ei ole syytä seuloa. “Seulonnan ja sen perusteella tapahtuvan hoidon ei ole osoitettu vaikuttavan seulottujen eliniän pituuteen”. “Eturauhassyövän ehkäisyä ei tunneta. Runsas rasvan käyttö ja lihavuus näyttävät kuitenkin olevan riskitekijöitä. Niinpä ylipainon ja eläinrasvojen välttämistä ja kasvispainotteista ruokaa voi suositella muunkin terveellisyyden perusteella. Runsas soijan ja tomaatin käyttö näyttävät vähentävän eturauhassyövän riskiä. Myös vihreästä teestä, vihanneksista ja omega-3-monityydyttymättömistä rasva-hapoista voi olla hyötyä eturauhassyövän ehkäisyssä. Riittävä D-vitamiinin saanti (n. 400 kansainvälistä yksikköä, vastaten 10 mikrogrammaa päivässä) saattaa myös jossakin määrin suojata eturauhassyövältä.” terveyskirjasto

Näin siis Suomessa. Katso myös Heidelberg sivu.

Onni: Siinä oli totuus, vai oliko? Prostatektomia eli eturauhasen poistoleikkaus, hormonihoito, kastraatio, sytostaatit. Näin se on keskimääräisesti ottaen. Sen todisti ystäväni Matti joka leikattiin Lappeenrannassa samoilla arvoilla kuin minä 2009 ja menehtyi kesällä 2013, ei eturauhassyöpään vaan hoidon seurauksiin.

suomalaineneturauhassyopa.fi

Suomalainen-Eturauhassyopa_ikavakioituNäillä sivuilta löytyy seikkaperäistä/virallista tietoa eturauhassyövästä kuten anatomiaa ja fysiologiaa, riskitekijöistä, esiintyvyydsestä, diagnostiikka, seulonta, eturauhassyövän hoito, eturauhassyövän ehkäisy, eturauhassyöpätutkimus, sekalaista, yhteydenotto, ajankohtaista, keskustelufoorumi.

Eturauhassyöpätapaukset ovat keski-iän noustessa lisääntyneet. Todellisen syövän lisääntymisen toteamiseksi on käytössä ikävakioitu ilmaantuvuus josta on todettavissa elintapojen vaikutus.

 Yksikin ”tapaus” on liikaa!

Koululääketieteen mukainen sairauden hoito on Suomessa eittämättä hyvin korketasoista. Tarvitsemme sitä jokainen. Itse en olisi elossa ilman koululääketiedettä. Mutta kuitenkin, olisinko tarvinnut leikkausta ja sädehoitoa jos olisin paremmin ollut informoitu ravinnosta? On tärkeää mitä syömme, mutta vielä tärkeämpää on se, mitä jätämme syömättä. Yllä oleva kaavio osoittaa selkeästi kuinka eturauhassyöpä, kuten syövät yleensä, on moninkertaistunut nykyisen modernin ravinnon takia. Muutos on tapahtunut hiljalleen ja salakavalasti. Vielä -60 luvilla ei ollut hampurilaisia, pizzaa, pastaa, maito haettiin maitokannulla lähikaupasta, ranskanleipä ja CocaCola oli juuri rantautunut jne. Seuraukset ovat karmeat. Virallisella taholla puhutaan tapauksista. Tapaukset ovat tilastojen mukaan laskeneet viime vuosina noin 5000 tapauksesta reiluun 4000 tapaukseen. Minä olen yksi tapaus, oletko myös sinä? Katso tarinastani mitä se on minulle merkinnyt.

Suomalainen eturauhassyöpä.fi sivuilla tilastot kertovat kuinka asia on. Miksi virallisesti ei kerrota myös syytä vaan vetäydytään ns. tutkimusnäyttöön perustuvien näyttöjen suojamuurin takse? Tapausten lukumäärä on hieman laskenut, ehkä siitä syystä että ihmiset ovat alkaneet kiinnittämään enemmän huomiota ravintoon ja liikuntaan. Mielestäni se ei riitä. Niiden, joilla on vastuu, on sanottava kuinka asia on. Vain heillä on uskottavuutta ja auktoriteettia. On tietysti suuri määrä ihmisiä jotka eivät välitä terveydestään. Heitä totuuden kertominen ei auta. Mutta minusta on tarpeeksi, että jos yksikin tapaus, lue yksilö, sinä, minä, puoliso, sukulainen, isä, isoisä muuttaa elintapansa ja välttyy syövältä. Ehkä ”tapauksia” voisi olla tuhansia?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *