Vertaisryhmä

Teemat:

  1. Suomalaiset vertaisryhmät.  Kokoontuminen ei paljoa houkuttele.
  2. Vertaisryhmä USA:n tapaan. 4 potilaan PSA arvo laski tutkimuksen aikana. Yhdeksällä kymmenestä PSA kaksinkertaistumisaika piteni keskimääräisestä 11,8 kuukaudesta 112,3 kuukauteen

1. Suomalaiset vertaisryhmät.

Mikkelissä Saimaan syöpäyhdistys järjestää jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina miesten syöpäryhmän kokouksen. Ryhmä kokoontuu talviaikana kerran kuussa kuukauden viimeisenä päivänä klo 17:00. Osanottajia on kerralla 4-6, usein vähemmän. Se ei todellakaan ole kummoinen määrä Mikkelin miesten syöpäpotilaista. Ryhmässä käyttäydytään niin kuin on ohjeistettu. Kerrotaan kuulumisia ja jutellaan. Siihen se sitten jääkin. (Otsikkokuva Saimaan syöpäyhdistyksen sivuilta).

Joitakin vuosia aikaisemmin osallistujia oli enemmän. Silloin syöpäyhdistyksen virkailija järjesti luentoja jotka vetivät. Sittemmin osallistujamäärä lopahti. Näyttää siltä että ihmiset eivät koe saavansa hyötyä vertaisryhmästä jos ohjelmaa ei järjestetä. Onko Suomen sairaanhoitosysteemin ympäripyöreä kielenkäyttö passivoiva tekijä? Olen tutustunut mielestäni melko hyvin viralliseen kielenkäyttöön (Käypä hoito ja Kaikkisyövästä sivuihin). Ne ovat täynnä paikkansapitävää informaatiota mutta eivät innosta mihinkään. Päin vastoin, ne masentavat.

Muutama vuosi sitten aloimme kokoontua virallisen ajan ulkopuolella toistemme luona. Siinä opimme oikeasti tuntemaan toisiamme, soittelemaan ja kyselemään vointia. Ystävystyimme ja aloimme huolehtimaan toisistamme. Tämän vuoden alussa yksi meistä luustoon levinneen syövän uuvuttamana siirtyi pois. Kirjoitin hänelle oheisen muistokirjoituksen.

2. Vertaisryhmä USA:n tapaan

Tri Jacob kertoo kirjassaan tri. Ornishin ryhmäistunnoista: (linkki Ornisch Lifestyle Medicine). dean-ornish-newsweek-cover2Dean Ornisch (katso verkkosivut) alleviivaa ryhmäistuntojen tuen merkitystä. Ryhmäistunnot tarjoavat ihmiselle turvallisen paikan vapautua tietoisesti emotionaalisista puolustusmekanismeista ja esteistään, ilmaista tunteitaan ja avata sydämensä. Tukeva ryhmä autaa parantumaan eristyneisyydestä, vieraantuneisuudesta ja yksinäisyydestä. Tavoitteena on tarjota hyvää tarkoittavia ihmisten yhteisö joka sitoutuu parantumaan eristyneisyydestä ja yksinäisyydestä. Viime kädessä on kysymys rakkauden ja empatian tunteista, jotka miehet enimmäkseen tiedostamattaan piilottavat ja jättävät ilmaisematta ja jotka heihin todennäköisesti raskaasti vaikuttavat.

Vaikutus ”Pienessä 6 kk. kestävässä 14 hengen tutkimuksessa osallistujat noudattivat rasvaköyhää kasvisravintoa ja ottivat osaa ryhmäistuntoihin: 4 potilaan PSA arvo laski tutkimuksen aikana. Yhdeksällä kymmenestä PSA kaksinkertaistumisaika piteni keskimääräisestä 11,8 kuukaudesta 112,3 kuukauteen (Saxe et al., 2006). Tutkimus vahvisti aikaisemman tutkimuksen tulokset. (Saxe et al., 2001).

Päivitetty 1.4.2017, julkaistu 11.12.2015