Tohtori Jacobin kirjoista ja verkosta

Dr. Jacobs Weg des genussvollen Verzichts. Lainauksia tohtori Ludwig Jacobin kirjoista ja verkosta.

Dr Jacob.s WegTällä sivulla on lainauksia verkkosivuilta ja seuraavista kirjoista: Dr. Jacobs Weg des genussvollen Verzichts (Dr. Jacobin nautittavasta luopumisesta 512 sivua) sekä 2014  ilmestyneestä kirjasta Prostatakrebs-Kompass (Eturauhassyöpä Kompassi352 sivua). Lainaukset ovat sieltä täältä epäjohdonmukaisesti irroitettu asiayhteydestään. Olen kääntänyt ne niin hyvin kuin olen osannut.Asian tarkistamista varten jokaiseen käännökseen olen merkinnyt sivunumeron. Jos olet sakasankielen taitoinen ja asiasta kiinnostunut, voit tilata kirjat Amazonilta.

Sivulla drjacobsinstitut on perustietoa syövästä ja ravinnosta eri kielillä

Sivulla drjacobs.info on verkkokauppa ja infoa saksan ja englannin lisäksi useilla kielillä linkkeineen ja videoineen

Jacobin kannanotto ketogeeniseen dieettiin syövän hoidossa

Jacob YoutubeMinulle Dr. jacobin kirjat, videot ja tuotteet ovat auttaneet vähentämään pelkoani ja tuoneet tilalle turvallisuuden tunnetta koska nyt uskon itse pystyväni vaikuttamaan sairauteeni. Jajobin verkkokauppa voi ensin antaa sen kuvan, että busineksesta tässä onkin vain kysymys. Tutustuttuani myös muiden asiantuntijoiden lähteisiin, törmäsin aina vaan samoihin terveyteen vaikuttaviin asioihin ja ennakkoluuloni myös tuotteita kohtaan hävisi. Käytän joitakin tuotteita mutta Jacobin ohjeiden mukaan aina vaan enemmän ja enemmän kasviksia.

Lisää videoita

Eturauhassyöpä elintasosairautena.

BPHProstatakrebs Kompass: 2.5/ s. 9  Moderni sivilisaatioravinto joka sisältää runsaasti lihaa, maitotuotteita, sokeria, valkoisia jauhoja ja teollisesti käsiteltyjä ravintoaineita, johtaa aineenvaihduntasairauksiin, ylipainoon ja metabooliseen syndroomaan. Ihminen kasvaa aina vaan enemmän leveydestään joka heijastuu myös rauhasissa. Se on nähtävissä sekä miehillä että naisilla rinnoissa. Myös eturauhanen on rauhanen joka kasvaa samalla tavoin länsimaisella ravinnolla. Länsimainen ravinto johtaa vatsan ja maksan rasvoittumiseen ja aineenvaihduntahäiriöihin. Veri sisältää liian paljon rasvoja, kolesterolia, sokeria, insuliinia, IGF-1 (insuliininkaltainen kasvutekijä) ja aminohappoja jotka luovat ideaalisen kasvualustan hyvän- ja pahanlaatuisille solujen kasvulle. Se myös johtaa hormonien liikaeritykseen. Tämä johtaa ensin eturauhasen liikakasvuun (Benign prostatic hyperplasia BPH). BPH (eturauhasen liikakasvu) johtaa taas eturauhasen tulehduksiin. Myös paksusuolen läheisyys voi vaikuttaa suurentuneeseen eturauhaseen niin että grillatussa lihassa ja muun ravinnon sisältämät syöpää aiheuttavat aineet diffusoituvat eturauhaseen ja edistävät syövän syntymistä.

Eturauhassyövän synty

Prostatakrebs Kompass: 3/ s. 17. Syövän synty jaetaan klassisesti kolmeen eri vaiheeseen. Alku, jolloin yksittäiset solut erilaistuvat (degeneroituvat, rappeutuvat), edistyminen, jolloin erilaistuneet solut lisääntyvät voimakkaasti sekä eteneminen, jolloin syöpäsolut muodostavat pahanlaatuisia kasvaimia. Koska eturauhassyöpä on yleensä hormoniriippuvainen ikääntymisen myötä syntyvä syöpä, sen kasvun edistymiseen vaikuttavat ennen kaikkea henkilökohtaiset tekijät. Syöpäsolun hormoni ja reseptoritila, oksidatiivisen stressin kuormitus ja sietokyky sekä tulehdusprosessit vaikuttavat merkittävästi potilaan kohtaloon. Yksilöllinen tilanne riippuu sekä geneettisistä tekijöistä että ravinnosta ja elämäntavoista.

Syöpäsoluja kehittyy kokoaikaisesti jokaiselle

Prostatakrebs Kompass: 1/ s. 18. Syöpäsoluja kehittyy kokoaikaisesti jokaiselle koska solut ovat kehon sisäisille ja ulkoisille karsinogeeneille alituisesti alttiina. Olleellista kuolettavan syövän syntymiselle on kasvualusta jossa syöpäsolut kehittyvät. Ravinto on siinä suhteessa tärkeä tekijä jo hormonitalouden takia (sukupuolihormonit, aineenvaihduntahormonit, insuliini ja kasvutekijät). Se ei pelkästään vaikuta ruumiin painoon ja kehon sisäisiin olosuhteisiin vaan myös tuo mukanaan suojaavia ja haitallisia aineita.

Etenkin metaabolinen syndrooma, jonka ydinsyy on vatsa- ja maksarasvassa ja insuliiniresistenssissä (ks. taudit), luo hyvän kasvupohjan syövän synnylle. Tämä saa ensin aikaan eturauhasen suurenemisen ja hyvänlaatuisen liikakasvun (BPH) ja sen mukana kroonisen tulehdusreaktion sekä oxydatiivisen ja nitrosativiseen* stressin kanssa. (*kehon kudosten reatio typpioksidiin, typpioksiduuliin ja sen kaltaisiin yhdisteisiin joita keho ei pysty neutraloimaan)

Metastasis beyond the seed and soil hypothesis.Prostatakrebs Kompass: 3/ s. 18 Vanhan Seed and Soil (siemenet ja maaperä) hypoteesin mukaan syöpäsolut voivat kasvaa vain sille otollisessa ympäristössä. Sen mukaan etäpesäkkeet voivat kehittyä vain siellä missä niille löytyy otollinen maaperä. Vielä tänään teoria pätee etenkin eturauhassyövän luuston etäpesäkkeiden suhteen. Tutkimuksissa terveellisissä olosuhteissa syöpäkantasolu ei kehittynyt syöpäkasvaimeksi. Kuitenkin syövälle suosiollisessa ympäristössä syöpää voi syntyä terveistä soluista. Syövälle otollinen miljöö on siksi kriittisempi syövän synnylle kuin solun geneettinen informaatio. Luontonsa puolesta miljöö voi siis toimia joko syöpää edistävästi tai sitä ehkäisevästi. Kuvan linkki.

Selkeästi sanottuna: Kasvainkehitys syntyy aina ja jokaisessa kehossa koska solut ovat jatkuvasti kehonsisäisten (endogeenisten) ja ulkoisesten (eksogeeninen) karsinogeenien rappeutusvaikutuksen alaisia. Ratkaisevaa tappavan syövän synnylle on kasvualusta jossa kasvain syntyy. Tässä asiassa ravinto on rakaisevassa merkityksessä koska se ei ainoastaan vaikuta ratkaisevasti hormonitalouteemme (sukupuolihormonit, aineenvaihduntahormonit kuten insuliini ja kasvutekijät), ruumiin painoomme ja kehon miljööseen, vaan myös tuo mukanaan olennaisia suojaavia tai vahingollisia aineita.

Hormonien ja reseptoreiden tasapaino

Prostatakrebs Kompass: 3/ s. 18 Eturauhanen on rakentunut erilaisista solutyypeistä jotka ovat sen toiminnan kannalta välttämättömiä. Hormonaalinen androgeenien (mieshormoni) ja estrogeenien (nasihormonien) ja reseptoreiden tasapaino on niiden erilastumisen kannalta ratkaiseva.

Eturauhassyöpä on suurimmalta osaltaan hormooniriippuvainen, erityisesti androgeeni riippuvainen. Kuitenkin myös ertrogeeneillä on voimakas vaikutus syövän syntymiseen. Se tulee etenikin esille siinä iässä kun tasapaino adrogeenien ja estrogeenien välillä on siirtynyt estrogeenien suuntaan.

Kuitenkaan ei ainoastaan määrättyjen hormonien määrä vaikuta syöpäriskiin: Yhtä tärkeitä kuin hormonit, ovat hormonireseptorit. Hormoniresepteori ottaa vastaan hormonin ja välittää vastaanottamansa signaalin edelleen.

 

Mikä rooli on syöpäkantasoluilla?

Kaikki syöpäsolut eivät ole samanlaisia. Erityisen aggressiivisia ja selviytymiskykyisiä ovat syöpäkantasolut. Kantasoluilla ei yleisesti ottaen ole mitään erityistä piirrettä tai toimintoa, toisin sanoen ne ovat erilaistumattomia ja voivat kehittyä erityyppisiksi soluiksi. Syöpäkantasolut pystyvät lisääntymään nopeasti ja rajattomasti ja niillä on potentiaalisesti rajaton elinikä. Syöpäkantasoluilla on siksi syövän ja etäpesäkkeiden syntymisessä keskeinen rooli. Sädehoidossa ja sytostaattihoidossa syöpäkantasolut eivät useinkaan tuhoudu joka voi johtaa aggressiiviseen uusiutumiseen. Pysyvä parantuminen ja hoito edellyttää myös syöpäkantaisoilujen tuhoamista tai mukauttamista (Resozialisieren).

Tulehdusprosesseilla on tärkeä rooli muiden kantasolujen muuttumisessa syöpäkantasoluiksi. Tässä yhteydessä tumatekijä kappa B aktivoituu joka johtaa apoptoosin (ohjelmoitu solukuolema) estymiseen ja sen mukana solujen muuttumiseen ”kuolemattomiksi”. Syöpää aiheuttavina, karsinogeenisina aineina voivat vaikuttaa kaikki aineet jotka muuttavat solujen geneettisiä tietoja tai häiritsevät solujen signaalireittejä. Esimerkiksi tulehdukset, vapaat radikaalit, epäpuhtaudet, krooniset infektiot (virukset, bakteerit, parasiitit) ja säteily. Myös psyykkisillä tekijöillä ja stressillä on vaikutusta.

Elämän aikana voi eturauhaseen ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksesta kertyä huomattavia määriä karsinogeenisia aineita kuten esimerkiksi heterosyklisiä amiineja (grillatut, paistetut ruoat) ja aromaattiset hiilivedyt (esim. grilliruoat, ks. polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet http://fi.wikipedia.org/wiki/Polysykliset_aromaattiset_hiilivedyt), tupakka, alkoholi ja ennen kaikkea estrogeenisesti vaikuttavat aineet (Xenobiotika) (hormoonit ruoassa – nykyiset maito- ja lihatuotteet http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~h05/Vorlesung/BoltHormone.pdf). Viimeksi mainitut vaikuttavat suoraan syövän syntyyn, toisaalta ne vaikuttavat solunjakautumiseen estrogeenisen vaikutuksensa vuoksi. Myös metallit kuten kupari (vesijohdot) nikkeli ja rauta vaikuttavat tulehduksia edistävästi.

Happamoituminen ja natrium-kalium-suhde.

Prostatakrebs Kompass: 3/ s. 22 Syöpäsolujen pH taso on yleensä hapan. Syöpäolun sisäinen pH taso on yleensä alkalinen koska solu pumppaa happamuuden sen ulkopuolelle ja hapottaa näin ympäristöään. Näin ne saavuttavat etuja lisääntyessään ja suojelevat itseään. Happamuus ei ole pelkästään syövän seuraus vaan edesauttaa syövän kasvua ja etäpesäkkeiden syntymistä heikentämällä terveitä soluja. Ennen kaikkea se edistää luuston heikentymistä ja helpottaa näin luuetäpesäkkeiden syntymistä.

Emäksisyyttä kohottava kaliumrikas-ruokavalio ja säännöllinen ja myös intensiivinen fyysinen aktiivisuus ovat suuressa merkityksessä happamuuden vähentämiseksi ja siten varsin hyödyllisiä (ei pelkästään) syövän ehkäisyyn ja hoitoon.

Ruokavalio

Prostatakrebs Kompass: 4.3.9/ s. 103 Eturauhassyövässä suositellaan periaatteessa rasvaköyhää ruokavaliota. Sen mukana tulee myös välttää sokerin ja valkoisen viljatuotteiden nauttimista koska ne muuntuvat elimistössä tyydyttyneiksi rasvahapoiksi. Eturauhassyövän ehkäisyn kannalta eläinvalkuaisten kuten voin, juuston ja makkaran tyydyttyneet rasvahapot nostavat sairastumisriskiä kun taas kala- ja kasvisöljyt alentavat sitä.

Vahva tahto

Prostatakrebs Kompass: 4.1/ s. 6 Eturauhassyöpä potilailla on usein vahva tahto parantaa terveystilaansa ja muuttaa elin- ja ravintotapojaan. Tämä antaa suuren mahdollisuuden, ei pelkästään elämän pidentämiseen, vaan myös koko elämänlaadun parantamiseen. Itse vastuun ottaminen omasta terveydestään on ehkä pitkän elämän tärkein tekijä. Terveellisen ravinnon ja elämäntavan kokeminen rasitteen sijasta elämänilona. Riippumattomuuden ja oman vastuun tunne sekä vaikuttamisen mahdollisuus on jo itsessään tärkeä ehkäisevä ja parantava psykologinen tekijä johon Roland Grossarth-Maticek ja Aaron Antonovskyn tutkimukset viittaavat.

70 % omissa käsissä

Onko eturauhassyövän kehittyminen genettinen, kohtalo- vai elämänpituinen ravintotekijä? Varmasti tämä voi riippua geneettisistä taipumuksista, kuitenkin 70 % siitä on meidän käsissämme. Tosin perinnöllinen taipumus kaksinkertaistaa mahdollisuuden sairastua eturauhassyöpään. Kuitenkin geeniperimän vaikutukseen voi vaikuttaa ravinnolla joko positiivisesti tai negatiivisesti.

Dean Ornisch

Dean Ornischin johtama tutkijaryhmä Kalifornian yliopistosta värväsi 2008 arvostettuun GEMINAL-kokeilututkimusohjelmaan 30 eturauhassyöpäpotilasta (http://de.wikipedia.org/wiki/Dean_Ornish). He muuttivat ruokavalionsa terveelliseksi, puhtaasti kasvisperäiseksi, harrastivat liikuntaa 6 päivänä vähintään 30 minuuttia, ottivat osaa stressinhallintakursseille (joogaan, hengitysharjoituksiin, meditaatioon, visualisointiin ja progressiiviseen lihasten rentoutumisharjoituksiin) ja kerran viikossa yhteiseen ryhmäistuntoon. Ainoastaan 10 % päivittäisestä energiatarpeesta tuli rasvoista. Päivittäin nautittiin tofua ja soijaa. Lääkärit ottivat koepalan, biopsian sekä ennen tutkimusta että kolmen kuukauden kuluttua aloittamisesta. Näytteistä tutkijat pystyivät havaitsemaan muutokset useammassa sadassa geenissä. Syöpää muodostavien geenien määrä oli vähentynyt, sitävastoin syöpää vastustavat geenit olivat aktivoituneet.

Ryhmäistunnot

Ornisch alleviivaa ryhmäistuntojen tuen merkitystä. Ryhmäistunnot tarhoavat ihmiselle turvallisen paikan vapautua tietoisesti emotionaalisista puolustusmekanismeista ja esteistään, ilmaista tunteitaan ja avata sydämensä. Tukeva ryhmä autaa parantumaan eristyneisyydestä, vieraantuneisuudesta ja yksinäisyydestä. Tavoitteena on tarjota hyvää tarkoittavia ihmisten yhteisö joka sitoutuu parantumaan eristyneisyydestä ja yksinäisyydestä. Viime kädessä on kysymys rakkauden ja empatian tunteista, jotka miehet enimmäkseen tiedostamattaan piilottavat ja jättävät ilmaisematta ja jotka heihin todennäköisesti raskaasti vaikuttavat. Vaikutus ”Pienessä 6 kk. kestävässä 14 hengen tutkimuksessa osallistujat noudattivat rasvaköyhää kasvisravintoa ja ottivat osaa ryhmäistuntoihin. 4 potilaan PSA arvo laski tutkimuksen aikana. Yhdeksällä kymmenestä PSA kaksinkertaistumisaika piteni keskimääräisestä 11,8 kuukaudesta 112,3 kuukauteen (Saxe et al., 2006). Tutkimus vahvisti aikaisemman tutkimuksen tulokset. (Saxe et al., 2001).

Sivuvaikutuksia

Elämäntapamuutoksilla oli myös tärkeitä ””sivuvaikutuksia”” 1 Ryhmän elämänlaatu prani huomattavasti verrattuna kontrolliryhmään. 2 Tapahtui erittäin myönteisiä vaikutuksia sydänverisuonijärjestelmässä kuten 90 % sepelvaltimotaudin oireiden ja ahtaumien väheneminen.
Vuonna 2002 tehtiin tutkimus University of California Los Angelesissa useamman vuoden tutkimus kahdeksalle miehelle jotka noudattivat rasvaköyhää ravintoa ja liikkuivat säännöllisesti. Verrattuna ryhmään joka ei niin tehnyt, heidän syöpäkasvunsa pieneni 49 %. Samassa 13 miehen tutkimusryhmässä seerumin syöpää torjuva vaikutus tuli esille jo 11 päivän jälkeen aloittamisesta. Toisessta tutkimuksessa tuli esille (Liz et al., 2008) että hyvin rasvaköyhä rynsaskuituinen ravinto jota tuettiin päivittäisellä 40 gramman soijamäärällä vaikutti vähentäväästi IGF-1 kasvutekijään joka stimuloi eturauhassyövän kasvua.”

Maito

Prostatakrebs Kompass: 4.2/ s. 73 EPIC tutkimuksen mukaan suuri maitoproteiinin nauttiminen nostaa eturauhassyövän riskiä. Tähän on syynä suuri kalsiumin määrä sekä maidon sisältävän maitorasvan ja proteiinin IGF-1 kasvutekijän takia. Etenkin eläinperäinen ravinto sisältää runsasti aminohappoja jotka voivat aiheuttaa korottuneen IGF-1 seerumitason. Nykyinen lehmänmaito sisältää lisäksi estrogeeneja sekä keltarauhashormoneja eli progesteroneja jotka eturauhassyövän hekityksessä ovat tärkeässä roolissa. Äidinmaito ja kasvisproteiinit sisältävät kysteiiniä ja metioniinia suhteessa 1:1. Lehmänmaidossa ja lihassa suhde on 1:3. Maidon ja lihan nauttiminen johtaa proteiini yliannostukseen. Elimistö hajottaa ylimääräisen mentioonin myrkylliseksi homokysteiiniksi joka johtaa kiinteiden happojen muodostumiseen seurauksena tulehdukset ja hermodegeneraatio johon lukeutuu Altzheimerin ja Parkinsonin tauti. Liian paljon proteiinia lihasta ja maidosta tekee ihmisen sairaaksi Kalorirajoitus on tunnetusti tehokkain mutta myös epäsuosituin tapa oksydatiivisen stressin ja ennenaikaisen vanhenemisen välttämiseksi. Eläinkokeissa lähes yhtä tehokas ja myös ihmiselle miellyttävämpi tapa on methionin vähentäminen jota lehmänmaidossa on lähes neljä kertaa enemmän kuin äidinmaidossa.

Rasvahapot ovat välttämättömiä syöpäsolujen kasvulle

Prostatakrebs Kompass: 4.3.5/ s. 91 Rasvahapot ovat välttämättömiä syöpäsolujen kasvulle. Siitä syystä syöpäsolut rakentavat rasvaa hiilihydraateista rasvahappojen syntaasin kautta (FAS). FAS geenin vaikutus toimii monessa eri syöpätyypissä ja edistää vahvasti syöpäsolujen eloonjäämistä ja leviämistä. Kasvaimilla on lisääntynyt sokerin käyttöaste, mutta erityisesti hitaasti kasvavilla kasvaimilla, kuten eturauhasen kasvaimilla esiintyy myös huomattavasti kasvanutta rasvahappojen hapettumista.

Rasvahapon hapettuminen dominoi eturauhassyövässä merkittävästi glykolyysia enemmän. Näin ollen lisääntynyt rasvahappojen aineenvaihdunta saattaa olla glykolyysia potentiaalisempi tekijä eturauhassyövän hoidossa. Eturauhassyöpäsoluissa rasvahappojen aktiivinen käyttö on  androgeeni riippuvainen (Pinthus, et ai., 2007)

Proteiini

Prostatakrebs Kompass: 6.7/ s. 194 Syövän syntyyn vaikuttavat useat eri tekijät. Campbell näytti eläinkokeissa, että karsinogeeni (aflatoksiini) koe-eläinten maksassa tuotti syöpää kun ne saivat maitoproteiinirikkaan ruokavalion myötä. Syövän kasvu nopeutui tai hidastui maitoproteiini määrän suhteessa. Milchproiteinanteils. Milchproduckte eivät ainoastaan sisällä runsaasti tyydyttyneitä rasvahappoja, vaan myös kasvutekijät kuten IGF-1 ja hormonit (estrogeeni, progesteroni) stimuloivat niiden synteesiä ihmisillä ja aktivoivat anabolisten, esikarsinogeenisia solun signaalireittejä, kuten mTOR.

Vaikka syöpäsolut hyödyntävät sokeria, ne myös rakastavat anabolisia* eläinproteiineja ja rasvaa. Monilla kasvaimilla on lisääntynyt rasvahappohapetus ja ne tarvitsevat sitä niin paljon, että ne jopa itse sääntelemällä rasvahappo syntaasia säätävät rasvahapposyntaasin ylös. Eläinproteiinin, sokerin tai muiden veressä olevien hiilihydraattien kombinaatio (korkea glykeeminen indeksi) vaikuttaa erityisen anabolisesti ja lisää insuliinin eritystä kaikkein voimakkaimmin.

*Anabolia, rakennusaineenvaihdunta, on tila, jossa elimistö rakentaa energiavarastojaan. Silloin energian saanti on suurempaa kuin sen kulutus. http://fi.wikipedia.org/wiki/Anabolia

Maidon mentioniini

Prostatakrebs Kompass: 6.5.7/ s. 190 Yleisesti on tunnettu, että kalorien vähentäminen pienentää mitokondrioiden oksidatiivista stressiä ja nostaa elinikää. Tutkimuksissa todettiin että syynä on ainoastaan proteiinien vähentäminen. Tarkemmissa tutkimuksissa havaittiin että aminohappo mentioniini vaikuttaa näin. Mentioniinin vähentäminen ruokavaliossa voidaan nähdä myös strategiana syövän hoidossa. Mentioniini dieetti resultoi useiden kasvaimien vähenemistä. Kasvikset sisältävät mentionnia ja kysteiiniä lähes samassa suhteessa. Kysteiini on tärkein solun antioksidantti ja ehdottoman välttämätön soluaineenvaihdunnalle. Mentiooni tukee lihasten vahvistumista ja kasvua. Ks. mentionin rajoittaminen Okinawa / adventistit.

Prostatakrebs Kompass: 6.2/ s. 164 Aineenvaihduntaamme pätee vanha säntö: se joka kuluttaa paljon, on myös nopeasti kulunut. Kalorien  rajoitus on tunnetusti parhaiten vaikuttavin, mutta myös epämiellyttävin tapa vähentää oxidatiivista stressiä ja hidastaa vanhenemista. Lähes yhtä vaikuttava ja ihmiselle miellyttävämpi tapa on vähentää menthionia, välttämätöntä aminohappoa, jota on maitotuotteissa lähes neljä kertaa enemmän kuin äidinmaidossa. Kasviperäinen proteiini ei ole terveellisempi pelkästään menthionin suhteen vaan valikoidun valinnan avulla saavutetaan parempi biologinen valenssi kuin eläinvalkuaisella ja vältytään liian suuren menthionin lisäksi vanhingollislta ainesosilta jotka nostavat mm. kolesteroliarvoja.

Hiilihyraatit

Prostatakrebs Kompass: 6.2.1/ s. 165 Kompleksit hiilihydraatit (kaura, tattari, villiriisi, kikherne ja muut palkokasvit) ovat ”puhtain” polttoaine keholle koska se poltaa ne hiilidioksiidiksi (CO2). Nopeat hiilihydraatit kuten glukoosi, teollisuussokeri, sakkaroosi ja valkoinen jauho imeytyvät liian nopeasti vereen ja soluihin, nostavat insuliinitasoa ja johtavat nälän tunteeseen. Kompleksit hiilihydraatit sen sijaan ylläpitävät pikäkestoista energian luovutusta ja tuovat elimistöön samanaikaisesti mineraaleja, vitamiineja sekä kuituja jotka tukevat aineenvaihduntaa.
Hiilihydraaterista puhutaan ristiriitaisesti joka johtuu siitä että se on yleiskäsite suurelle molekyyliryhmälle alkaen yksinkertaisista sokereista päätyen haaraketjuisiin tärkkimolekyyleihin. Toisaalta ravintoaineiden vakutus veren sokeriin yhdistetään perättömästi insuuliinin toimintaan. Kuitenkin glykääminen indeksi (GI = ruoka-aineen imeytyvien hiilihydraattien aiheuttamaa muutosta verensokerissa eli perustuu veren insuliinitasoon) eroaa olennaisesti insuliini indeksistä (FII) http://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_index joka on riippuvainen veren glukoositasosta) joka on olennaisesti tärkeämpää aineenvaihdunnalle. Esimerkiksi maito ja liha johtavat suhteellisen korkeaan insuliinin erittymiseen nostamatta verensokeria. Katso FII taulukko englanninkielisiltä Wikipedian sivuilta: http://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_index

Prostatakrebs Kompass: 5.6/ s. 157 Korkean glykeemisen indeksin omaavat hiilihydraatit (sokeri, valkoiset jauhot, ranskalaiset perunat jne): Erittäin merkittävä vähentäminen aterian jälkeisen verensokeri- ja insuliinipiikin välttämiseksi. Sokerit tulee korvata vaarattomilla makeutusaineilla kuten stevia, xylit, erytrit. Etusijalla aina hitaasti liukenevat hiilihydraatit kuten vihannekset, palkokasvit, täysjyväviljat. Korkea insuliini ja IGF-1/IGF-2 edistäa syövän kasvua.  (Insuliininkaltaiset kasvutekijät, engl. insulin-like growth factor, IGF ovat osa kompleksista kehon solujen ja kommunikointisysteemiä ympäristönsä kanssa) Veren korkea IGF-1 -pitoisuus johtaa eläinten tavallista nopeampaan vanhenemiseen. Lyhyellä paastoamisella arvellaan olevan positiivisia terveysvaikutuksia siksi, että se alentaa kehon IGF-1-tuotantoa. http://www.proteinpower.com/drmike/inflammation/can-your-food-make-you-fit/#more-4858

Yksi kommentti artikkeliin ”Tohtori Jacobin kirjoista ja verkosta

  1. Kiitos erittäin asiantuntevasta artikkelista!

    Kysymys:
    Onko tutkittu kuntosalilla käyvien miesten metaboliaa sekä harjoittelun ja keskivertoa proteiinipitoisemman ruokavalion vaikutusta mm.eturauhasen kasvuun?
    Ps. En ole tavannut kasvissyöjä-kehorakentajaa.

    Kiitos etukäteen vastauksesta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *